Personalități

Personalități ale Colegiului Național "Unirea" (S-Z)

 

Saligny Alfonso Oscar

(elev) – chimist, academician

Saligny Anghel

(elev) - academician, inginer constructor, ministru şi pedagog român, este considerat unul dintre pionierii tehnicii mondiale în proiectarea şi construcţia podurilor şi silozurilor cu structură metalică, respectiv de beton armat, unul dintre întemeietorii ingineriei româneşti.A fost membru fondator al Societăţii Politehnice din Bucureşti şi preşedinte al acesteia în perioadele 1895 - 1897 şi 1910 - 1911, profesor la Şcoala naţională de poduri şi şosele, ministru al Lucrărilor Publice, membru corespondent (din anul 1892), membru titular (din anul 1897) şi preşedintele Academiei Române (1907 - 1910).

Anghel_Saligny

Segal Brad

(elev) – profesor universitar la Universitatea din Galaţi; Medaliat de Comisia Internaţională a Industriilor Agricole din Paris (1968); primeşte Diploma Uniunii Medicale Balcanice pentru cercetarea ştiinţifică în domeniul alimentelor de protecţie.

Steliade Mihail

(elev) – poet, publicist, editor, traducător.

Publicaţii: ”Poeme”,”Sous le signe de l’aigle a deux tetes:poemes”, “La lumiere des poemes”, “Choix de poemes”, “Choix de poemes et d’images d’enfants roumains”, 1979, “Mon livre d’heures de louvain-la-neuve a ottignies”

Mihai_Steriade05

Sorani Ettore

(profesor de muzică) – înfiinţeaza orchestra liceului.

Sorani_Ettore

Toader Tudorel

(elev) – jurist, profesor universitar
-
Decan al Facultăţii de Drept, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi, din 2004
- judecător
la Curtea Constituţională a României din 2006.

Tudorel_Toader

Ţino N. Ovidiu

(profesor şi director) – matematician

Publicaţii : “Lecţiuni de aritmetica pentru clasa întâia a gimnaziilor şi liceelor de băieţi şi fete, a şcoalelor normale de băieţi şi fete şi a seminariilor teologice” (1935)

Ovidiu_Tino01

Zamfirescu Duiliu

(elev) - scriitor român, membru titular şi vicepreşedinte al Academiei Române.A scris versuri, proză scurtă, piese de teatru, dar cea mai importantă contribuţie a sa la literatura română o reprezintă romanele sale din Ciclul Comăneştenilor (Viaţa la ţară, Tănase Scatiu, În război, Îndreptări, Anna, ceea ce nu se poate). Acestea se constituie în primul ciclu din literatura română, asemănător ciclului lui Emile Zola Les Rougon-Macquart.

 Duiliu_Zamfirescu