Consiliul elevilor - anul şcolar 2013-2014

Componența consiliului elevilor:

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A CONSILIULUI ELEVILOR (2013-2014)

 

Consiliul elevilor - anul şcolar 2012-2013

Componența consiliului elevilor:

Valentina Tănase - Preşedinte 
Valentina Tănase - Preşedinte 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A CONSILIULUI ELEVILOR (2012-2013)

Raport de activitate 2012-2013

 

Consiliul elevilor - anul școlar 2010-2011

Componența consiliului elevilor:

Alexandra Voicu
Alexandra Voicu

Raport de activitate - anul școlar 2010-2011

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

A CONSILIULUI ELEVILOR CNU

 

DISPOZITII GENERALE

Art.1 Consiliul Elevilor sau CE este un organism consultativ al unitatii de invatamant din care face parte.

Art.2 CE functioneaza pe baza unui regulament propriu, avizat de conducerea unitatii de invatamant si aprobat de Consiliul de Administratie al ISJ, anexa a regulamentului intern al unitatii de invatamant.

Art.3 Pentru indeplinirea sarcinilor ce-i revin, CE colaboreaza cu Consiliul Judetean al elevilor Vrancea şi cu Consiliul de administratie al unitatii de invatamant de care apartine.

Art.4 CE vizeaza asigurarea cadrului optim pentru fuctionarea parteneriatului scoala-familie-comunicare locala. 

 

ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA CE

Membrii

Art.5 CE este format din câte un reprezentant din fiecare clasa (5-12), ales in mod democratic.

Art.6 Întrunirile CE se vor desfasura bilunar sau de cate ori este nevoie, de regula la pauza mare, insa daca este necesara prelungirea sedintei, membrii CE vor fi scutiti de la ora respectiva, în prezenţa consilierului educativ sau a directorilor CNU.

Art.7 CE este condus de 2 elevi care sa indeplineasc urmatoarele functii:

Preşedinte

Vicepreşedinte (ales dintre sefii claselor în prima sedinta a CE prin vot majoritar)

Art.8 Presedintele se alege prin vot majoritar (50% + 1 din numărul votanţilor) in urma desfasurarii alegerilor in CNU din 2 in 2 ani

Complet